شرایط و ضوابط

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

شرایط و ضوابط خرید فایل از سایت های خارجی در پرفکت پال

استفاده از خدمات وب سایت پرفکت پال جهت خرید فایل از وب سایت های خارجی، مستلزم مطالعه و موافقت با تمامی قوانین و شرایط زیر است. بدیهیست ارسال سفارش، به منزله موافقت با تمامی قوانین سایت بوده، و حق اعتراض در هیچ یک از موارد زیر را نخواهید داشت.